Trang cá cược Esport nền tảng

Nhà trường công bố công khai quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Trang cá cược Esport đã ra Quyết định số 299/QĐ-TMDL về việc công bố công khai quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Bài viết cùng chủ đề:

Gọi trực tiếp