Trang cá cược Esport nền tảng

Tổ chức thành công Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023

Thực hiện kế hoạch 470/KH-TMDL ngày 25/9/2023 về kế hoạch Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023. Sáng ngày 12/10/2023, tại trụ sở làm việc, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023.

Tham dự Hội nghị có TS. Trịnh Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; ThS. Nguyễn Hiếu, Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể viên chức, người lao động nhà trường.

Toàn thể Hội nghị thực hiện Lễ Chào cờ.

Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 là hoạt động thường niên của nhà trường, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của năm 2023 và góp ý, xây dựng, thông qua các biện pháp thực hiện nhiệm vụ của nhà trường năm 2024.

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Báo cáo tổng kết năm 2023 tại Hội nghị.

Tại Hội nghị ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường thông qua Báo cáo tổng kết năm 2023 trước Hội nghị. Báo cáo tổng kết đã nên lên những thuận lợi và khó khăn trong công tác thực hiện giáo dục đào tạo của nhà trường trong năm qua, đồng thời đánh giá cao những thành tích nổi bật của nhà trường đã đạt được trong hoạt động đào tạo cũng như các hoạt động khác hướng tới đạt mục tiêu phát triển nhà trường thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô và cả nước.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị.
Đại diện Kế toán của Nhà trường báo cáo về hoạt động ngân sách của Nhà trường năm 2023.

Hội nghị đã thông qua các báo về hoạt động tài chính, việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước đối với các hoạt động của nhà trường theo quy định, báo cáo hoạt động của công tác thanh tra của Ban Thanh tra nhân dân. Các báo cáo đều phản ánh đúng tình hình phát triển của nhà trường, bên cạnh đó cũng đưa ra các đề xuất, kiến nghị phù hợp để Hội nghị xem xét thông qua với mục tiêu nhằm phát triển nhà trường trong mọi hoạt động.

Đại diện Ban thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động.

Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 được tổ chức trên tinh thần phát huy dân chủ của viên chức, người lao động thông qua việc đóng góp ý kiến bằng văn bản trước Hội nghị gửi về bộ phận tiếp nhận ý kiến và đóng góp trực tiếp tại Hội nghị vào các văn bản dự thảo, quy chế hoạt động của đơn vị. Tại Hội nghị các ý kiến, đóng góp của viên chức, người lao động đã được Đoàn chủ tịch giải đáp chi tiết, mọi viên chức người lao động tham dự Hội nghị đều nhất trí thông qua.

ThS. Nguyễn Hiếu, Phó Hiệu trưởng phát động phong trào thi đua năm 2024 tại Hội nghị.

ThS Nguyễn Hiếu, Phó Hiệu trưởng, đã phát động phong trào thi đua năm 2024 ngay tại Hội nghị với nội dung: Tập thể viên chức, người lao động trong toàn trường cùng đoàn kết phấn đấu đạt chỉ tiêu Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 cho năm 2024. Toàn thể viên chức, người lao động tham gia Hội nghị đã hưởng ứng và nhất trí cao cùng phát huy nội lực của mỗi cá nhân, mỗi tập thể trong toàn trường quyết tâm thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu mà Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 đã đề ra.

TS. Trịnh Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu bế mạc chúc mừng Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 thành công.

Là một cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện cơ chế tài chính tự chủ, các nguồn thu của nhà trường chủ yếu từ nguồn thu học phí của sinh viên và một số khoản thu khác. Do vậy, muốn đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đào tạo và nâng cao đời sống của viên chức, người lao động thì nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong thời gian tới là đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng quy mô đào tạo, phát huy mọi thế mạnh của các cá nhân, đơn vị trong nhà trường tập trung trong công tác đào tạo. Khi chất lượng đào tạo của nhà trường được nâng cao, thương hiệu của nhà trường được khẳng định sẽ thu hút được nhiều sinh viên theo học, các nguồn lực tài chính khác sẽ gia tăng và có điều kiện đảm bảo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức người lao động”. đó là quan điểm của Tiến sĩ Trịnh Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trong thời gian tổng kết và bế mạc Hội nghị.

Ký kết Giao ước thi thi đua giữa Ban chấp hành Công đoàn và Nhà trường Chủ tịch Công đoàn Trường Trần Thị Hiền và TS. Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Nhà trường

Ký kết Giao ước thi thi đua giữa Ban chấp hành Công đoàn và Nhà trường Chủ tịch Công đoàn Trường Trần Thị Hiền.

Sau hơn 3 giờ buổi sáng, Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 của nhà trường đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nghị quyết của Hội nghị đã được toàn thể viên chức, người lao động tham gia hội nghị thông qua. Trong thời gian tới nhà trường còn có những khó khăn nhất định, nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, nhất trí cao của tập thể viên chức, người lao động sẽ tạo nên sức mạnh lớn để xây dựng và phát triển nhà trường, đảm bảo chăm lo đời sống vật chất và tình thần cho viên chức người lao động yên tâm làm việc và có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của Thủ đô và cả nước.

Thực hiện: Tuệ Minh

Bài viết cùng chủ đề:

Gọi trực tiếp